Mục tiêu chất lượng

  • Duy trì được sự công nhận là tổ chức chứng nhận, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, phòng thử nghiệm duy trì chỉ định là phòng thử nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm, sản phẩm nông lâm sản, thủy sản, duy trì công nhận theo TCVN ISO/IEC 17025:2007, mở rộng và công nhận thêm từ 3-5 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học; 3-5 chỉ tiêu sinh học.
  • Duy trì được chỉ định là tổ chức chứng nhận hợp quy, chứng nhận VietGAP; duy trì được xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động động đối với lĩnh vực QMS, FSMS, PRO.

  • 100% khách hàng chứng nhận sự phù hợp thỏa mãn với hoạt động đánh giá, chứng nhận của Trung tâm.
  • Trên 95% khách hàng thỏa mãn với các hoạt động liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

  • Có kế hoạch cụ thể cho việc đào tạo và giám sát phù hợp trình độ chuyên môn của từng cán bộ, nhân viên để nâng cao nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
  • Phấn đấu có thêm 02 khách hàng đạt được sự công nhận về TCVN ISO/IEC 22000:2007, 02 khách hàng về chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn/hợp quy, 02 khách hàng đạt được chứng nhận VietGAP.
  • Mục tiêu chất lượng của Trung tâm được phổ biến cho toàn thể CBCNV thông hiểu và thực hiện.

 Từ khóa: Mục tiêu, Chất lượng

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây