Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật thuỷ sản

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi hồ sơ đăng ký.

Bước 2: Xử lý hồ sơ đăng ký.

Bước 3: Kiểm tra tại nơi sản xuất (trường hợp nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp CFS hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các CFS đã cấp trước đó).

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận CFS.

2. Cách thức thực hiện

Hồ sơ đăng ký gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp CFS được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ.

- Bản sao có chứng thực xác nhận công bố hợp chuẩn, hoặc công bố hợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết

- 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký cấp CFS hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản);

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản);

d) Cơ quan phối hợp: Không

7. Mẫu đơn, tờ khai

- Đơn đề nghị cấp CFS (theo mẫu quy định tại Phụ lục II.a của Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT).

8. Phí, lệ phí

- Chưa có.

9. Kết quả thực hiện TTHC

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.

- Được xác nhận công bố hợp chuẩn hoặc công bố hợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu về cấp CFS (nếu nước nhập khẩu có quy định).

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu;

- Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 1/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Tải các biểu mẫu kèm theo tại ĐÂY

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây