Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thuỷ sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi hồ sơ đăng ký.

Bước 2: Xử lý hồ sơ đăng ký.

Bước 3: Kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm.

Bước 4: Xử lý kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm lô hàng.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

2. Cách thức thực hiện

Hồ sơ đăng ký gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện;

- Fax;

- Thư điện tử;

- Đăng ký trực tuyến.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm tra CL, ATTP/ kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu;

- Bảng kê chi tiết lô hàng;

- Văn bản mua bán/ủy quyền có liên quan đến lô hàng (trường hợp chủ hàng không phải là cơ sở sản xuất lô hàng).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết

a) Xử lý hồ sơ đăng ký: thời gian 01 (một) ngày làm việc.

b) Kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc (hoặc theo thời gian đã thống nhất giữa chủ hàng và cơ quan kiểm tra, chứng nhận).

c) Xử lý kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm: thời gian 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm.

d) Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm: thời gian 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ thông tin cần thiết.

5. Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản).

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản).

d) Cơ quan phối hợp: Không

7. Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (thời hạn hiệu lực: không quy định).

8. Phí, lệ phí

- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu: 350.000 đồng/lô hàng (Biểu phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

- Phí kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP: theo cơ chế giá dịch vụ.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy đăng ký kiểm tra CL, ATTP/ kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu (theo mẫu tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013).

Bảng kê chi tiết lô hàng (theo mẫu tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013).

10. Điều kiện thực hiện TTHC

- Cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên; hoặc

- Cơ sở trong danh sách ưu tiên nhưng có đề nghị kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm từng lô hàng xuất khẩu.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu;

- Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu.

 


Tải các biểu mẫu kèm theo tại ĐÂY
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây