Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật thuỷ sản

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi hồ sơ đăng ký.

Bước 2: Cấp lại Giấy chứng nhận CFS và thông báo cho thương nhân.

2. Cách thức thực hiện

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại CFS.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết

- 05 (năm) ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản);

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản);

d) Cơ quan phối hợp: Không

7. Mẫu đơn, tờ khai

- Đơn đề nghị cấp lại CFS (theo mẫu quy định tại Phụ lục II.b của Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT).

8. Phí, lệ phí

- Không quy định.

9. Kết quả thực hiện TTHC

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

CFS được cấp lại trong các trường hợp sau:

a) Giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc;

b) Giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị hỏng, không thể tiếp tục sử dụng;

c) Khi phát hiện có sai sót trên CFS do lỗi của người đề nghị cấp CFS hoặc lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp CFS.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu;

- Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 1/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Tải các biểu mẫu kèm theo tại ĐÂY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây