STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 425/QĐ-TTCL5 30/12/2016 Ban hành tạm thời mức thu công tác chứng nhận, kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thuỷ sản theo yêu cầu các tổ chức, cá nhân.
2 286/2016/TT-BTC 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
3 2319/QLCL-CL1 09/11/2016 Xuất khẩu thuỷ sản vào Panama
4 2209/QLCL-CL1 27/10/2016 Mẫu chứng thư mới cho các lô hàng thuỷ sản xuất khẩu vào EU
5 05/QĐ-QLCL 05/01/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản vùng 5
6 2374/QLCL-CL1 17/12/2013 Hướng dẫn triển khai Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ NN&PTNT
7 48/2013/TT-BNNPTNT 12/11/2013 Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thuỷ sản xuất khẩu
8 81/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
9 59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
10 28/2013/NĐ-CP 04/04/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
11 48/2012/TT-BNNPTNT 26/09/2012 Quy định về chứng nhận sản phẩm thuỷ sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
12 1471/QĐ-BNN-QLCL 20/06/2012 Sửa đổi danh mục các chỉ tiêu hoá học chỉ định kiểm nghiệm đối với lô hàng thuỷ sản xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/11/2011 của Bộ NN&PTNT
13 14/2012/QH13 20/06/2012 Phổ biến, giáo dục pháp luật
14 38/2012/NĐ-CP 25/04/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
15 2864/QĐ-BNN-QLCL 24/11/2011 Quy định chỉ tiêu kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với lô hàng thuỷ sản xuất khẩu
16 4029/QĐ-BNN-TCCB 17/12/2008 Thành lập Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản vùng 5 trên cơ sở Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 5
17 29/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản
18 379/QĐ-BNN-KHCN 28/01/2008 Ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn
19 68/2006/NĐ-CP 18/07/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây